เกี่ยวกับเรา

frame
กลุ่มบริษัท LION RAMPANT
Lionrampant group
ร่วมกับ

มูลนิธิ LION RAMPANT
กลุ่มบริษัท สิงห์โตตะปบไทย เอเชีย

 

LION RAMPANT เป็นบริษัทหุ้นส่วนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนภาคเอกชนและที่ปรึกษาตลาดทุนให้กับรัฐบาลและลูกค้าภาคเอกชน

นโยบายการลงทุนมุ่งเน้นหลักที่

การครอบครองสิทธิ์และการเป็นหุ้นส่วนด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทั้งสำหรับนักลงทุนมือใหม่หรือการปรับโครงสร้างกรรมสิทธิ์

สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นทองคำและแผ่นทองในรูปแบบอื่น

การลงทุนเชิงอนุรักษ์ครอบคลุมทุกพื้นที่ของระบบนิเวศวิทยาจากสัตว์ป่าสู่พลังงานลม

LION RAMPANT ถูกเปิดมาเพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนเพียงอย่างเดียว หรือดังในกรณีส่วนใหญ่ที่เป็นมาคือเป็นฐานะหุ้นส่วนการลงทุน

 


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: LION RAMPANT Group and Associates เป็นบริษัทเอกชนและดำเนินการโดยภาคเอกชน การดำเนินงานด้านการลงทุน การให้คำปรึกษา และมูลนิธิทั้งหมด ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมการธนาคารและการเงินที่เข้มงวดที่สุด เกี่ยวกับการรักษาความลับของกลุ่มและลูกค้า และการไม่เปิดเผยข้อมูล