การปฏิบัติการของกลุ่มบริษัท

frame
กลุ่มบริษัท LION RAMPANT
Lionrampant group
ร่วมกับ

มูลนิธิ LION RAMPANT
กลุ่มบริษัท สิงห์โตตะปบไทย เอเชีย

 

เริ่มต้นในปี 2543 กลุ่ม บริษัท ได้มุ่งเน้นขยายการลงทุนสู่ภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์: ระหว่างปี 2543 ถึงปี2548 ด้วยความร่วมมือกับลูกค้า FDI และพันธมิตรร่วมที่มีอยู่ของเรา เราเริ่มให้ความสำคัญกับการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในระดับโลกและได้สร้างพอร์ตการลงทุนในจำนวนเงินกว่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งยังคงเติบโตอยู่เรื่อยๆในทุกวันนี้

สินค้าโภคภัณฑ์: เริ่มต้นในปี 2547 อีกครั้งหนึ่งที่เราได้ขยายเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่สินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทองคำ ทั้งทองคำแท่งและสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (หรือที่เรียกว่า Gold Futures) หรือ กองทุนรวมเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ซื้อขายได้สะดวกเหมือนหุ้น ใช้เงินลงทุนน้อย ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อขายต่ำ (หรือที่เรียกว่า ETF) นั่นเอง

เมื่อเวลาผ่านไปการลงทุนเริ่มแรกในเรื่องทองคำได้เติบโตเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามรอยการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ และทั้งดัชนีการลงทุนในทองคำและกองทุน ETF มีแนวโน้มที่สูงขึ้นด้วย

การลงทุนเชิงอนุรักษ์: ในฐานะผู้ที่เชื่ออย่างแท้จริงในเรื่องภาวะโลกร้อนและในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยโลกของเรา โดยเริ่มอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2561 คณะกรรมการยังได้ให้ความสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนด้านนิเวศวิทยา แฟ้มประวัติของเราจึงเปิดให้มีการลงทุนในข้อเสนอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ตั้งแต่เรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าทุกชนิดหรือบางสายพันธุ์ ตลอดจนถึงการพัฒนาพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการขับเคลื่อนของลมและน้ำ

 


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: LION RAMPANT Group and Associates เป็นบริษัทเอกชนและดำเนินการโดยภาคเอกชน การดำเนินงานด้านการลงทุน การให้คำปรึกษา และมูลนิธิทั้งหมด ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมการธนาคารและการเงินที่เข้มงวดที่สุด เกี่ยวกับการรักษาความลับของกลุ่มและลูกค้า และการไม่เปิดเผยข้อมูล