มูลนิธิปรัชญาของเรา

frame
กลุ่มบริษัท LION RAMPANT
Lionrampant group
ร่วมกับ

มูลนิธิ LION RAMPANT
กลุ่มบริษัท สิงห์โตตะปบไทย เอเชีย

Lionrampant group

มูลนิธิ LION RAMPANT

ผู้บริหารและกรรมการของเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาแข็งแกร่งในการทำบุญเชิงกลยุทธ์ โดยการส่งเสริมสวัสดิการของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ต้องการความรู้และการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนของตน

ส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มบริษัทในอัตราร้อยละของรายได้ค่าธรรมเนียมทั้งหมด และผลกำไรโดยรวมนั้น ทางกลุ่มบริษัทจะมอบให้แก่ทางมูลนิธิ

ทางมูลนิธิจะค้นหาและยินดีต้อนรับกิจกรรมใดก็ตามที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและให้การศึกษาแก่บุคคลและชุมชนที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร ในวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาโดยตรงอีกทั้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศวิทยาของโลกโดยทางอ้อมอีกด้วยเช่นกัน

สิ่งสำคัญอีกประการที่สมควรตระหนักก็คือ ทางมูลนิธิจะไม่จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้แนะนำกิจกรรมนั้นอย่างแน่นอน จะต้องไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการหรือค่าใช้จ่ายแอบแฝงอื่นใดเพื่อเข้ามูลนิธิหรือเข้ากระเป๋าผู้รับผลประโยชน์ใดก็ตาม

ร้อยเปอร์เซ็นของเงินทุนมูลนิธิจะไปสู่มูลรากของผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น

 

 

Beneficiary 1 & 2 :
In Thailand the Father of two young daughters thanks the Foundation for its ongoing support for medical expenses. The 2 girls both suffering from  Leukemia are aged 8 and 18 moths.

 

 

 

Bottled Water :
The Foundation supports Chiangmai business with orders of Foundation Branded bottled drinking water.

 

Beneficiary 3 :
Work being done at Wat Phratat Doi Saruang by Foundation to renovate Kuuti Phra. ( living quarters for Monks)

 

 

 

 

 

 

Beneficiary 4 : 
Chiangmai Hospital wish to thank LION RAMPANT Foundation 

 

 

 

Beneficiary 5 : 
มูลนิธิ LION RAMPANT FOUNDATION บริจาคนำดื่มแก่ผู้ต้องกัก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 แพ็ค

 

 


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: LION RAMPANT Group and Associates เป็นบริษัทเอกชนและดำเนินการโดยภาคเอกชน การดำเนินงานด้านการลงทุน การให้คำปรึกษา และมูลนิธิทั้งหมด ปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมการธนาคารและการเงินที่เข้มงวดที่สุด เกี่ยวกับการรักษาความลับของกลุ่มและลูกค้า และการไม่เปิดเผยข้อมูล